< Back
 

Privacyverklaring

Hier vindt u ons privacy regelement

Dit is de website/webwinkel van modeltrainparts.

Onze gegevens zijn:

Modeltrainparts

Winkelskamp 1

7255 PZ  Hengelo (GLD)   

Tel. 0575-461160


 

Modeltrainparts heeft geen partnerschappen met andere aanbieders op het internet.

 

Als u onze website bezoekt kunnen wij de navolgende zaken vertrouwelijk bewaren;

- de door u aangegeven klantgegevens

- het door u opgegeven adres en e-mailadres

- eventuel uw IP adres en/of domeinnaam

- uw internetbezoekpatroon

 

Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wel wordt deze informatie opgeslagen in ons boekhoudsysteem. Een nieuwsbrief ontvangt u alleen als u dit hebt aangegeven. Als u ons wederom bezoekt wordt u gevraagd of u de klantgegevens van uw vorige bezoek wilt gebruiken. Ook maken wij gebruik van cookies om de webpagina sneller te laden, uw gegevens te bewaren en uw winkelwagen te bewaren.

 

Al uw betalingen geschieden via een secure server,  zodat al uw gegevens vertrouwelijk en zonder inzage door derden behandeld worden. Hiervoor wordt u omgeleid naar een beveiligde server. U krijgt hiervan een melding. Uiteraard gaan ook wij vertrouwelijk met deze informatie om en hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht. Voorts zijn er maatregelen genomen om uw gegevens beschermd te bewaren.

 

Als u vragen heeft over onze privacy policy kunt u ons contacten via de gegevens op het tabblad contact, op de door u gewenste wijze. Ook met klachten over onze privacy policy kunt u hier terecht.

 

Communicatie per e-mail

 

U ontvangt van ons alleen een e-mail nieuwsbrief als u hebt aangegeven deze te willen ontvangen. Voorts benaderen wij u alleen per e-mail als u ons per e-mail hebt benaderd. Als u uit ons adresboek verwijdert wil worden kunt u dit aangeven.

 

Schriftelijke communicatie

 

Alle door ons ontvangen schriftelijke communicatie zullen wij ook alleen schriftelijk beantwoorden. Tevens ontvangt u bij uw zending onze schriftelijke factuur. Wij zullen u, vanuit Modeltrainparts, alleen schriftelijk benaderen als daar dwingende redenen voor zijn.

 

Over communicatie per telefoon

 

Wij zullen u slechts telefonisch contacten als wij vragen en/of opmerkingen hebben over uw geplaatste bestelling, danwel als u ons verzocht heeft u telefonisch te contacten.